Yksityisyys

(30.6.2003 annetun lakiasetuksen nro 196 mukaisesti)

Sivusto vaatii joitain asiakkaiden henkilötietoja, joita Trias Handels Gmbh käyttää palvelujen kaupallisiin tarkoituksiin.

Trias Handels Gmbh, jonka kotipaikka on Untere Sparchen 16, 6330 Kufstein - ITALIA, on henkilötietojen käsittelyn omistaja.

Trias Handels Gmbh olevat esitteessä luetellut virkamiehet ja yhteisöt vastaavat henkilötietojen käsittelystä.

Tiedämme asiakkaillemme, että kerättyjä tietoja käsitellään säädöksen nro 196/03 ("Henkilötietojen suojaamista koskevat säännökset") säännösten mukaisesti, ja niitä käsitellään automaattisella ja manuaalisella työkalulla, joka takaa heidän turvallisuutensa Ja luottamuksellisuutta. Kerättyjä henkilötietoja välitetään henkilöille, joille tiedonsiirto on välttämätöntä, toimivaa ja instrumentaalista hankinnan operatiiviselle hallinnoinnille sekä tiedottaa asiakkaille myynninedistämistoimista, joita yritys Trias Handels Gmbh tai heidän kumppaniensa edistävät. Trias Handels Gmbh ei jakaa kerättyjä tietoja.

Lakiasetuksen nro 196/2003 7 §: n mukaan henkilöt, joiden henkilötiedot viittaavat, ovat milloin tahansa oikeutettuja varmistamaan, ovatko kyseiset tiedot olemassa tai tiedä niiden sisältöä ja alkuperää niiden tarkastamiseksi Pyytää heitä sulkemaan tai muuttamaan nimettömän muodon tai lopettamaan heidät, jos he ovat ristiriidassa lain kanssa ja vastustavat joka tapauksessa oikeutettuja syitä hoitoonsa.

Nämä pyynnöt on osoitettava henkilötietojen käsittelyn omistajalle sähköpostitse, gino@trias-automobile.at, tai kirjeitse osoitteeseen:

Trias Handels Gmbh
Untere Sparchen 16
A-6330 Kufstein ()